Wizyta pierwsza

Czas trwania: około 50 minut

Forma: wskazana wizyta w gabinecie, w szczególnych przypadkach konsultacja online

Cena: 400 zł

Dogłębny wywiad zebrany przy pomocy specjalnie opracowanej ankiety mający na celu poznanie całej historii zdrowotnej pacjenta.

Takie informacje pozwalają razem z badaniem lekarskim, oraz dodatkowymi badaniami np. krwi, na ustalenie przyczyn obecnych dolegliwości.

Wskazane jest przesłanie przed wizytą całej dokumentacji lekarskiej, zwłaszcza z pobytów szpitalnych i wyników krwi nie starszych niż 6 miesięcy (morfologia, OB, CRP, ALT, AST, bilirubina, kreatynina, glukoza).  Dokumentację można przesłać mailem na adres dr.zawirska@integralis.pl (do omówienia podczas wizyty). Badania mogą też być wykonywane po pierwszej wizycie, po ustaleniu z lekarzem i zindywidualizowaniu potrzeb – wówczas nie ma pełnego obrazu zaburzeń podczas tej wizyty, a wyniki będą omówione podczas wizyty kontrolnej.

Opracowanie planu terapeutycznego dobranego indywidualnie do pacjenta.

W razie potrzeby skierowanie na dodatkowe badania laboratoryjne, oraz omówienie dodatkowych bardziej zaawansowanych opcji diagnostycznych.

Niekiedy historia zdrowotna, mnogość chorób, leków, zabiegów chirurgicznych zwłaszcza u pacjentów starszych nie pozwala na pełne i wystarczające zebranie informacji podczas 50 minut, wówczas umawiamy się na dodatkową wizytę.

Wizyty kontrolne 

Czas trwania: około 20 minut

Forma: wizyta w gabinecie lub konsultacja online

Cena: 300 zł

Na ogół pierwsza wizyta kontrolna obywa się po 3,4 tygodniach, kolejne umawiane są według potrzeb indywidualnych.

Mają na celu skontrolowanie postępów, ocenę stanu zdrowia i skóry, analizę wyników badań laboratoryjnych (jeśli takie były zlecone), sprawdzenie wdrożonych zmian dietetycznych i w stylu życia, ewentualnie korektę błędów lub modyfikację zaleceń w przypadku braku poprawy.  Wyniki badań proszę przesłać przed wizytą mailem na adres dr.zawirska@integralis.pl (wyniki będą analizowane podczas wizyty). 

Warto pamiętać, że choroby przewlekłe, zwłaszcza te u osób starszych i trwające bardzo długo, cechują się długim czasem powrotu do stanu prawidłowego lub uzyskania zadowalającej poprawy, dlatego też wizyty kontrolne są istotne dla podtrzymania procesu zdrowienia.

“Lekarz przyszłości nie będzie aplikował leków, lecz zainteresuje pacjenta troską o STYL ŻYCIA, zadba o dietę oraz o przyczyny i zapobieganie chorobom”

Thomas A. Edison