Wizyta pierwsza

Czas trwania: około 50 minut

Forma: wskazana wizyta w gabinecie, w szczególnych przypadkach konsultacja online

Cena: 250 zł

Dogłębny wywiad zebrany przy pomocy specjalnie opracowanej ankiety mający na celu poznanie całej historii zdrowotnej pacjenta.

Takie informacje pozwalają razem z badaniem lekarskim, oraz dodatkowymi badaniami np. krwi, na ustalenie przyczyn obecnych dolegliwości.

Wskazane jest przesłanie przed wizytą całej dokumentacji lekarskiej, zwłaszcza z pobytów szpitalnych i wyników krwi nie starszych niż 6 miesięcy (morfologia, OB, CRP, ALT, AST, bilirubina, kreatynina, glukoza).  Dokumentację proszę przesłać mailem na adres dr.zawirska@integralis.pl (wyniki będą analizowane podczas spotkania). Badania mogą też być wykonywane po pierwszej wizycie, po ustaleniu z lekarzem i zindywidualizowaniu potrzeb – wówczas nie ma pełnego obrazu zaburzeń podczas tej wizyty, a wyniki będą omówione podczas wizyty kontrolnej.

Opracowanie planu terapeutycznego dobranego indywidualnie do pacjenta.

W razie potrzeby skierowanie na dodatkowe badania laboratoryjne, oraz omówienie dodatkowych bardziej zaawansowanych opcji diagnostycznych.

Niekiedy historia zdrowotna, mnogość chorób, leków, zabiegów chirurgicznych zwłaszcza u pacjentów starszych nie pozwala na pełne i wystarczające zebranie informacji podczas 60 minut, wówczas umawiamy się na dodatkową wizytę.

Wizyty kontrolne 

Czas trwania: około 30 minut

Forma: wizyta w gabinecie lub konsultacja online

Cena: 180 zł

Na ogół pierwsza wizyta kontrolna obywa się po 3,4 tygodniach, kolejne umawiane są według potrzeb indywidualnych.

Mają na celu skontrolowanie postępów, ocenę stanu zdrowia i skóry, analizę wyników badań laboratoryjnych (jeśli takie były zlecone), sprawdzenie wdrożonych zmian dietetycznych i w stylu życia, ewentualnie korektę błędów lub modyfikację zaleceń w przypadku braku poprawy.  Wyniki badań proszę przesłać przed wizytą mailem na adres dr.zawirska@integralis.pl (wyniki będą analizowane podczas spotkania)

Należy pamiętać, że choroby przewlekłe, zwłaszcza te u osób starszych i trwające bardzo długo, cechują się długim czasem powrotu do stanu prawidłowego lub uzyskania zadowalającej poprawy, dlatego też wizyty kontrolne są istotne dla podtrzymania procesu zdrowienia.

Kontakt:
dr.zawirska@integralis.pl
+48 603 667 196

“Lekarz przyszłości nie będzie aplikował leków,
lecz zainteresuje pacjenta troską o STYL ŻYCIA,
zadba o dietę oraz o przyczyny
i zapobieganie chorobom”

Thomas A. Edison